Vergelijking en Oversluitactie

Eigen vergelijking

U kunt nu nog beter zelf een vergelijking in Rolls maken. Om tot een completer en beter vergelijk te komen hebben we de arbeidsongeschiktheidsverzekering Continu Compleet toegevoegd. U kunt direct een offerte opvragen. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd. Zo is het nu mogelijk om via Rolls een maatwerkofferte te maken.

Via ‘aanpassingen’ kunt u de beroepsklasse, risicogroep en beroepscategorie invullen. Bij die beroepen waar wij geen gebruik maken van de urenverdeling om risicoklasse te bepalen ziet u voortaan de melding: ”Bij het bepalen van de risicoklasse is geen rekening gehouden met de ingevulde urenverdeling”. Ook is er nu een mogelijkheid om een vrij beroep in te voeren. Hiervoor is een invoerveld ‘branchecode’ toegevoegd. En houdt Rolls nu rekening met de maximale eindleeftijd van het nevenberoep. De kortste eindleeftijd van hoofd –en nevenberoep ziet uw klant in de offerte terug.

Portefeuillevergelijking

De portefeuillevergelijking bieden wij aan om te kijken waar de kansen zitten in uw AOV-portefeuille. Ook kunnen we dan samen met u een goede beoordeling maken van waar de interessante doelgroepen in uw portefeuille zitten. Dus voor welke van uw klanten er een premievoordeel is te behalen.
Dit vergelijk kan worden gecombineerd met de AOV Adviestool (zie de module AOV Advies voorbereidingstool), zodat u de voorwaarden creëert voor een WFT-proof advies. Daarnaast kunt u de portefeuillevergelijking uitstekend combineren met onze oversluitprocedure (zie de module oversluitprocedure) of een polischeck. Daarnaast kunnen wij aparte maatwerk-afspraken met u maken. Bijvoorbeeld bij een overname van een groot deel van uw AOV-portefeuille. Dan worden polissen, die nog op eindleeftijd 65 jaar staan, meegenomen op eindleeftijd 67 jaar op basis van alleen een validiteitsverklaring, in plaats van een uitgebreide gezondheidsverklaring.

Het werkt als volgt:
1. U levert uw AOV-portefeuillebestand volgens een bepaald format aan.
2. Avéro Achmea verrijkt het bestand met de (netto) AOV-premies van Avéro Achmea. Soms zijn de premies indicatief, omdat het niet altijd mogelijk is een exacte premie af te geven. Bijvoorbeeld bij bepaalde beroepen. Via AAO volgt dan de definitieve premie.
3. Uw klanten worden individueel door u of namens u benaderd met een verbeterd aanbod.

Oversluitactie

In de downloads hieronder leest u meer over de mogelijkheden van een oversluitactie en de voorwaarden.

Soort
Naam
Download
Factsheet oversluitactie AOV
Voorwaarden oversluitactie AOV