Werk maken van re-integratie

De ervaring leert dat verzuimbegeleiding en re-integratie in de eerste 3 ziektemaanden het meest effectief zijn. Het is dus zaak voor werkgevers om vanaf het begin doelgericht werk te maken van re-integratie.

WIA Re-integratieservice

Werkgevers met een collectieve WIA of WGA-verzekering komen automatisch in aanmerking voor de WIA Re-integratieservice. Werkgevers met vragen over langdurig verzuim, wet- en regelgeving of re-integratie hebben onbeperkt toegang tot de helpdesk van Avéro Achmea.

Casemanager en juridische bijstand

Als een medewerker na 42 weken nog ziek is, neemt één van onze casemanagers contact op met de werkgever. Wij ondersteunen werkgevers met juridische bijstand als:

  • het UWV een beslissing neemt waar de werkgever het niet mee eens is
  • de werkgever vindt dat zijn zieke medewerker niet goed meewerkt
  • de arbeidsongeschiktheid van de medewerker door een andere partij is veroorzaakt

Opstellen re-integratieplan

Re-integratie is maatwerk. Samen met u ondersteunt Avéro Achmea werkgevers bij het opstellen van een re-integratieplan. We werken daarbij samen met partijen die zieke medewerkers er weer bovenop kunnen helpen. Of dat nu is omdat een medewerker een medische behandeling nodig heeft, of baat heeft bij het leren van nieuwe vaardigheden.

Herbeoordeling UWV

Kan een medewerker vanuit de WGA doorstromen naar de IVA? Of juist weer aan het werk? In een aantal gevallen kan het nuttig zijn om een medewerker opnieuw te laten beoordelen door het UWV. Avéro Achmea helpt u en de werkgever daarbij.