De meest gestelde vragen

1. Ik heb toch al een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte? Dat is dan toch inclusief de Ziektewet?
Nee, dit zijn 2 verschillende dingen. Loondoorbetaling en Ziektewetuitkering volgen elkaar vaak op. Het recht op loondoorbetaling bestaat alleen als er een arbeidsovereenkomst bestaat. Als de arbeidsovereenkomst stopt, is er geen werkgever meer die het loon doorbetaalt. De ex-medewerker krijgt dan een Ziektewetuitkering van het UWV. U betaalt nu u al premie aan de Belastingdienst. Bent u al eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Ook dan betaalt u deze Ziektewetuitkering nu al zelf. U betaalt geen premie meer aan de Belastingdienst.

2. Waarom hoef ik niet te wachten tot de nieuwe UWV-premie bekend is?
Als eigenrisicodrager voer je eigen regie op verzuim en toekomstige instroom- of uitkeringslasten. De keuze voor eigenrisicodragerschap is tegenwoordig veel meer een beleidskeuze dan een financiële afweging. De werkgever die eigenrisicodrager is, moet bereid zijn een actief verzuim- en re-integratiebeleid te voeren. Hij moet betrokkenheid bij zijn (ex-)medewerkers houden om de instroom in de WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) te voorkomen en beheersbaar te houden.

Ook krijgt u uw premiebeschikking pas begin december van de Belastingdienst. En dan is het al te laat om per 1 januari 2017 nog eigenrisicodrager te worden.

3. Waarom leidt het ‘flexrisico’ tot een grote WGA-premiestijging?
Heeft de medewerker op het WGA-instroommoment nog een arbeidscontract met u? Dan is de WGA-instroom van deze medewerkers op dit moment verzekerd.

Heeft de ex-medewerker op het WGA-instroommoment geen arbeidscontract meer met u? Dan dekt de verzekering per 1 januari 2017 de instroom van deze ex-medewerkers ook. Het gaat hier om medewerkers die ziek worden tijdens het dienstverband én van wie het arbeidscontract tijdens de ziekteperiode wordt gestopt. Dit geldt ook voor het stopzetten van contracten voor onbepaalde tijd, door bijvoorbeeld reorganisatie, faillissement of een arbeidsconflict. De instroom van medewerkers van wie het dienstverband tijdens ziekte wordt gestopt, blijkt erg hoog. Al met al wordt per 1 januari het verzekerde risico van de WGA-verzekering dus behoorlijk uitgebreid.