Loondoorbetalings-
verplichting

Een werkgever is verplicht om een deel van het loon van zieke medewerkers de eerste 2 jaar door te betalen. Hoe groot dat deel is, hangt van de omstandigheden af. In principe wordt een percentage van 70% van het maximumdagloon gehanteerd, maar op grond van de cao kan dit percentage hoger uitvallen. Verder heeft een medewerker het eerste jaar van zijn ziekte altijd recht op het minimumloon. Naast de loondoorbetalingsverplichting, is een werkgever volgens de Wet verbetering poortwachter  óók verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke medewerker. Deze risico’s kunnen bij Avéro Achmea worden verzekerd met onze verzuimverzekering Grip op Verzuim.