Wet verbetering poortwachter (Wvp)

De Wet verbetering poortwachter heeft als doel het aantal medewerkers dat langdurig ziek is, terug te dringen door snel en effectief in te grijpen. Het idee is dat werkgever en medewerker zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Zowel de werkgever als de medewerker hebben een aantal verplichtingen die zij na moeten komen.