Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Als een medewerker na 2 jaar nog altijd ziek is, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald door het UWV. Als de medewerker voor ten minste 35% arbeidsongeschikt is, komt hij in aanmerking voor een WIA-uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Er zijn 2 WIA-uitkeringen:

  • IVA (regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)
  • WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

Wanneer de medewerker voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is zonder uitzicht op herstel, heeft hij recht op een IVA-uitkering. Bij een arbeidsongeschiktheid tussen de 35% en 80% heeft de medewerker recht op een WGA-uitkering. Op het moment dat de medewerker een WGA-uitkering krijgt, is de werkgever voor nog eens 10 jaar financieel verantwoordelijk. In totaal is een werkgever dan 12 jaar financieel verantwoordelijk voor zijn zieke en arbeidsongeschikte (ex-)medewerker.