WIA en Verzuimproducten

Expert op het gebied van WIA en verzuim

Ondernemers willen ondernemen en niet te veel bezig zijn met randzaken zoals verzuim. En dat terwijl loondoorbetaling, premies en de kosten van re-integratie flink in de papieren kunnen lopen. Op het gebied van sociale zekerheid vertrouwen werkgevers daarom op de expertise van adviseurs zoals u. Met de producten en diensten van Avéro Achmea biedt u prima oplossingen voor deze risico’s.

Grip op Verzuim

Als een medewerker ziek wordt, is de werkgever verplicht om een deel van het loon 2 jaar door te betalen. Grip op Verzuim biedt werkgevers een verzuimverzekering die deze kosten vergoedt. Werkgevers kunnen kiezen voor een verzuimverzekering die bij hen past. Naast de loondoorbetalingsplicht kunnen werkgevers Grip op Verzuim flexibel uitbreiden met verschillende verzuimmanagementmodules. Deze bestaan uit diensten op het gebied van preventie, begeleiding bij verzuim en re-integratie. Lees verder >>

Grip op Verzuim en WGA

Als een medewerker ziek wordt, is de werkgever verplicht om een deel van het loon 2 jaar lang door te betalen. Wordt de zieke medewerker vervolgens voor minimaal 35% arbeidsongeschikt verklaard met uitzicht op herstel, dan komt hij terecht in de WGA. Vanaf dat moment is de werkgever nog eens 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de medewerker. De werkgever is daarmee in totaal maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. Dat geldt zowel voor vaste medewerkers als tijdelijke medewerkers (flexwerkers). Grip op Verzuim en WGA biedt een totaaloplossing waarmee de werkgever 12 jaar lang is verzekerd voor de risico’s van loondoorbetaling, Ziektewet, WGA én verzuimmanagement. Lees verder >>

WGA Uitstapverzekering

Als eigenrisicodrager betaalt een werkgever geen gedifferentieerde WGA-premie meer aan de Belastingdienst. Hij is de eerste 10 jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan zijn arbeidsongeschikte medewerkers. De werkgever is ook verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke medewerkers. Werkgevers kunnen het eigenrisico voor de WGA verzekeren met de WGA Uitstapverzekering van Avéro Achmea. Lees verder>>

Ziektewetmanagement

Gaat een medewerker ziek uit dienst, dan kan hij in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, is verantwoordelijk voor deze uitkering. De werkgever moet vaststellen of de zieke ex-medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering. En zo ja, hoe lang de ex-medewerker daar recht op heeft. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de uitbetaling van de Ziektewetuitkering. Verder is de werkgever verplicht om verzuimbegeleiding en re-integratie te regelen. De module Ziektewetmanagement verzorgt al deze taken voor en namens de werkgever. Lees verder>>

Inkomen op peil

Als een medewerker na 2 jaar nog altijd ziek thuis zit, dan geldt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Medewerkers die in de WIA terechtkomen, zullen er altijd in inkomen op achteruit gaan. Met de WIA-verzekering Inkomen op Peil kan de werkgever iets doen aan de inkomensterugval van medewerkers die arbeidsongeschikt raken. Lees verder >>