Grip op Verzuim

Als een medewerker ziek wordt, is de werkgever verplicht om een deel van het loon 2 jaar door te betalen. Grip op Verzuim biedt werkgevers een verzuimverzekering die deze kosten vergoedt. Werkgevers kunnen kiezen voor een verzuimverzekering die bij hen past. Naast de loondoorbetalingsplicht kunnen werkgevers Grip op Verzuim flexibel uitbreiden met verschillende verzuimmanagementmodules. Deze bestaan uit diensten op het gebied van preventie, begeleiding bij verzuim en re-integratie.

Op het gebied van loondoorbetaling heeft een werkgever de volgende opties:

Ziekteverzuimverzekering Conventioneel vanaf 1 medewerker

Deze verzekering vergoedt de loondoorbetalingskosten voor elke zieke medewerker tot 104 weken minus de eigen risicoperiode. De werkgever kan kiezen hoe lang deze periode is.

Ziekteverzuimverzekering Eigen risico in geld vanaf 10 medewerkers

Deze verzekering vergoedt de jaarlijkse loondoorbetalingskosten die boven het afgesproken eigen risico in geld uitstijgen.

Ziekteverzuimverzekering Stop Loss Calamiteit vanaf 25 medewerkers

Bij deze verzekering wordt het eigen risico gebaseerd op het gebruikelijke verzuim binnen de organisatie van de werkgever. Is er meer verzuim dan normaal, dan vangt de werkgever met deze verzekering de kosten op..

Wie is verzekerd?

  • Medewerkers vanaf 15 jaar die niet ziek zijn op de ingangsdatum van Grip op Verzuim.
  • Zieke medewerkers vallen onder de regeling nadat ze 4 weken onafgebroken hersteld zijn.
  • Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers zijn verzekerd voor het deel dat zij nog werken.

Niet alles is verzekerd

  • Medewerkers die al ziek zijn voordat u de verzekering afsluit, zijn niet verzekerd
  • Medewerkers die ziek zijn door zwangerschap of orgaandonatie zijn niet verzekerd
  • Zieke medewerkers met een no-risk polis zijn niet verzekerd

De voordelen van Grip op Verzuim:

  • Een passende verzuimverzekering voor klein en middelgrote werkgevers
  • Flexibel uit te breiden met verschillende verzuimmanagementmodules
  • Toegang tot het online Meldpunt voor het doorgeven van gegevens
Soort
Naam
Download
Brochure Grip op Verzuim
Productwijzer Verzuim
Rechten en plichten Grip Op Verzuim
RechtenPlichten Grip op Verzuim met eigen risico in geld en verzuimmanager basis
RechtenPlichten Grip op Verzuim met eigen risico in geld, WIA, WGA en verzuimmanager zelfstart
RechtenPlichten Grip op Verzuim met eigen risico in tijd, WIA, WGA en Re-integratieservice
RechtenPlichten Grip op Verzuim met eigen risico in tijd, WIA, WGA en Verzuimmanager Compleet