Grip op Verzuim en WGA

Als een medewerker ziek wordt, is de werkgever verplicht om een deel van het loon 2 jaar lang door te betalen. Wordt de zieke medewerker vervolgens voor minimaal 35% arbeidsongeschikt verklaard met uitzicht op herstel, dan komt hij terecht in de WGA. Vanaf dat moment is de werkgever nog eens 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de medewerker. De werkgever is daarmee in totaal maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor zieke of arbeidsongeschikte medewerkers. Dat geldt zowel voor vaste medewerkers als tijdelijke medewerkers (flexwerkers). Grip op Verzuim en WGA biedt een totaaloplossing waarmee de werkgever 12 jaar lang is verzekerd voor de risico’s van loondoorbetaling, Ziektewet, WGA én verzuimmanagement.

Regie in eigen handen

Voor de Ziektewet en de WGA is de werkgever standaard verzekerd bij het UWV. Hij betaalt hiervoor een gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst. Het UWV neemt dan de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers voor zijn rekening. De werkgever heeft dan weinig zicht en invloed op het herstel van zijn medewerkers. Werkgevers die liever de regie in eigen handen nemen, kiezen ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en de WGA.

Totaaloplossing voor werkgevers

Met Grip op Verzuim en WGA is de werkgever eigenrisicodrager voor zowel de Ziektewet als voor de WGA en voldoet hij bij ziekte en arbeidsongeschiktheid gedurende  12 jaar eenvoudig aan al zijn wettelijke verplichtingen. Of het nu gaat om loondoorbetaling of Ziektewetuitkeringen aan zieke (ex-)medewerkers in de eerste 2 jaar, de WGA-uitkeringen in de maximaal 10 jaar daarna, of verzuimbegeleiding (Wet verbetering poortwachter) en re-integratie: het is geregeld!

De voordelen van Grip op Verzuim en WGA:

  • 1 totaaloplossing voor alle medewerkers
  • Wergevers hebben regie in eigen hand
  • Uitvoering van de ziektewetverplichtingen
  • 1 vast aanspreekpunt
  • Schademanagement en snelle inzetbaarheid van zieke/arbeidsongeschikte medewerkers.
  • Via het online Meldloket alle gegevens registreren en doorgeven
  • Administratief gemak omdat veranderingen in de arbeidsongeschiktheid van medewerkers met een WGA-uitkering direct door het UWV aan Avero Achmea worden doorgegeven (SUAG koppeling).
Soort
Naam
Download
Brochure Grip op verzuim en WGA