Inkomen op peil

Als een medewerker na 2 jaar nog altijd ziek thuis zit, dan geldt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Medewerkers die in de WIA terechtkomen, zullen er altijd in inkomen op achteruit gaan. Met de WIA-verzekering Inkomen op Peil kan de werkgever iets doen aan de inkomensterugval van medewerkers die arbeidsongeschikt raken.

Totaaloplossing voor financiële zekerheid en re-integratie

Inkomen op Peil zorgt voor een aanvulling op de WIA-uitkering van zieke medewerkers. Medewerkers die hun restverdiencapaciteit voor 50% of meer benutten, krijgen ook 5% extra uitgekeerd. Met Inkomen op Peil biedt de werkgever zijn medewerkers een uitstekende secundaire voorwaarde. De werkgever is dan ook verzekerd van effectieve ondersteuning bij de re-integratie, zodat medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen.

De keuzes van Inkomen op Peil

Met Inkomen op Peil kan de werkgever zelf de dekking kiezen: 70, 75 of 80% van het verzekerde jaarinkomen. De werkgever kan zelf het te verzekeren jaarinkomen kiezen tot maximaal € 100.000. Voor medewerkers die meer verdienen dan € 100.000 kan de werkgever kiezen voor Inkomen op Peil Excedent. Voor de duur van de uitkering kan de werkgever kiezen uit: 5 jaar, 10 jaar of tot de pensioendatum. Tot slot is het mogelijk om te kiezen hoe de verzekering geïndexeerd wordt: niet, 2% ,3% of de WIA-index (tot maximaal 3%).

WIA-calculator

Elke medewerker die in de WIA terechtkomt, gaat er in inkomen fors op achteruit. Hoeveel dit verlies is, verschilt per persoon. U kunt dit eenvoudig uitrekenen met onze WIA-calculator.

De voordelen van de Inkomen op Peil:

  • Inkomensgarantie van 70, 75 of 80% tot een salaris van € 100.000
  • Medewerkers krijgen extra uitkering van 5% als zij voor 80% of meer arbeidsongeschikt zijn óf zelf nog voldoende inkomen verdienen
  • Lagere premie dan bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die medewerkers zelf regelen
Soort
Naam
Download
RechtenPlichten WIA Excedent
RechtenPlichten WIA Excedent tm WIA loongrens
RechtenPlichten WGA Hiaat
RechtenPlichten WGA Hiaat uitgebreid
RechtenPlichten Inkomen op Peil
Productwijzer WIA-Excedentverzekering
Productwijzer WGA-Hiaatverzekering
Productwijzer WGA-Hiaatverzekering uitgebreid
Proceskaart Inkomen op peil voor de werkgever
Brochure WIA re-integratieproces
Brochure Inkomen op Peil voor werknemers
Brochure Inkomen op Peil voor werkgevers