WGA Uitstapverzekering

Als eigenrisicodrager betaalt een werkgever geen gedifferentieerde WGA-premie meer aan de Belastingdienst. Hij is de eerste 10 jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan zijn arbeidsongeschikte medewerkers. De werkgever is ook verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke medewerkers. Werkgevers kunnen het eigenrisico voor de WGA verzekeren met de WGA Uitstapverzekering van Avéro Achmea.

Regie in eigen handen

Bij ziekte is de werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn medewerkers. Dat geldt zowel voor vaste medewerkers als tijdelijke medewerkers (flexwerkers) (zolang het dienstverband duurt). Als een medewerker tijdens zijn ziekteperiode uit dienst gaat, komt hij terecht in de Ziektewet en neemt het UWV het over. Als de medewerkers  2 jaar blijft, dan bepaalt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid voor de WIA. Als de medewerker voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is verklaard met uitzicht op herstel,  krijgt hij een WGA-uitkering van het UWV. De werkgever betaalt hiervoor een gedifferentieerde premie aan de aan de Belastingdienst. Het UWV neemt dan de begeleiding en re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers voor zijn rekening. De werkgever heeft dan weinig zicht en invloed op het herstel van zijn medewerkers. Werkgevers die liever de regie in eigen handen nemen, kiezen ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Dat kan met de WGA Uitstapverzekering.

Inzetten op re-integratie

Onze re-integratieservice is een vast onderdeel van de WGA Uitstapverzekering. Werkgevers hebben hiermee toegang tot verschillende specialisten zoals artsen, arbeidsdeskundigen en loopbaanadviseurs. Er worden onafhankelijke re-integratie- en interventiebedrijven ingezet voor training, begeleiding en bemiddeling.

Module Ziektewetmanagement

Een werkgever kan bij Avéro Achmea de WGA Uitstapverzekering alleen afsluiten als hij ook eigenrisicodrager is voor de Ziektewet. De werkgever is financieel verantwoordelijk vanaf de 1e Ziektewetdag. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke medewerker. Om de werkgever te ondersteunen bij de uitvoering van de Ziektewet, kan de WGA Uitstapverzekering kan worden uitgebreid met de module Ziektewetmanagement.

De voordelen van de WGA Uitstapverzekering:

  • Werkgevers hebben de regie in eigen hand.
  • Professionele re-integratieservice.
  • Wijzigingen in WGA-uitkeringen meeverzekerd.
  • Administratief gemak met het online Meldloket en SUAG Service.
  • Kennis en expertise bij herbeoordeling en bezwaar of beroep bij UWV.
  • Onze Uitstapservice neemt werk uit handen.
Soort
Naam
Download
Brochure WGA Uitstapverzekering
Rechten en plichten WGA Uitstapverzekering