Ziektewetmanagement

Gaat een medewerker ziek uit dienst, dan kan hij in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, is verantwoordelijk voor deze uitkering. De werkgever moet vaststellen of de zieke ex-medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering. En zo ja, hoe lang de ex-medewerker daar recht op heeft. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de uitbetaling van de Ziektewetuitkering. Verder is de werkgever verplicht om verzuimbegeleiding en re-integratie te regelen. De module Ziektewetmanagement verzorgt al deze taken voor en namens de werkgever.

De regie in eigen handen, óók voor de Ziektewet

Ziektewetmanagement verzekert het Ziektewetrisico niet en is alleen af te nemen in combinatie met de WGA Uitstapverzekering. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet is de werkgever financieel verantwoordelijk vanaf de 1e Ziektewetdag. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke ex-medewerker. Dat levert een hoop extra werk op, waarbij de module Ziektewetmanagement de werkgever begeleidt en ondersteunt.

Ziektewetmanagement regelt onder meer:

  • de begeleiding bij re-integratie van ex-medewerkers vanaf de 1e Ziektewetdag
  • de bepaling of de ex-medewerker in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering en stelt de hoogte van de uitkering vast
  • de uitkering aan de zieke ex-medewerker en zorgt voor de wettelijke inhoudingen en afdracht aan de Belastingdienst
  • de werkgever betaalt deze uitkeringen, inhoudingen en afdrachten vervolgens aan ons terug.
Soort
Naam
Download
Brochure Ziektewetmanagement